fr / en / es / ro
>
Sănătate & Securitate
>
Reglementări

REGLEMENTĂRI PRIVIND SIGURANȚA ÎN INDUSTRIA CONSTRUCȚIILOR

Ce spune legea în materie de riscuri profesionale

Riscul profesional (în Franța, conform reglementărilor din 9 noiembrie 2010, Reforma pensiilor, Codul muncii, art. L. 4121 3 1) constă în « pericol pe termen lung sau scurt resimțit la locul de muncă, care poate genera vătămări, inclusiv pericolele chimice, biologice, psihosociale și fizice ».

2015 : intră în vigoare Contul de risc

Contractul colectiv de muncă la nivel de ramură, din 20 decembrie 2011, pentru prevenirea riscurilor și ameliorarea condițiilor de muncă în industria Construcțiilor, impune societăților care au peste 50 de salariați (din care 25% sunt expuși la riscuri) luarea de măsuri pentru diminuarea riscurilor profesionale în cadrul companiei și reducerea expunerii salariaților la factorii de risc.

De la 1 ianuarie 2015, intră în vigoare Contul pentru riscuri, identificând 4 factori de risc: munca repetitivă, munca de noapte, lucrul în mediu hiperbaric și lucrul în schimburi.

Contul este disponibil pentru toți salariații care sunt expuși la unul sau mai mulți factori de risc și permite acumularea punctajului pentru pensionare anticipată, reducerea programului de lucru, beneficii de pregătire profesională pentru acces la funcții cu expunere mai mică la factorii de risc. 

În 2016 , Contul de risc este consolidat prin luarea în considerare a altor factori de risc: manipularea manuală a sarcinilor, poziții de lucru dificile, vibrații mecanice, agenți chimici periculoși, zgomot și temperaturi extreme.

Noul Cont de Prevenire
(fostul Cont de Risc)

Începând din 22 Septembrie 2017, Ordonanța 2017-1389 transformă Contul Personal de Prevenire a Dificultăților (C3P) în Cont Profesional de Prevenire (C2P).

Toate companiile trebuie să prevină riscurile profesionale aplicabile activităților derulate. Pentru fiecare salariat care se expune la acești factori de risc, prin natura activității profesionale, peste pragurile stabilite, angajatorul trebuie să întocmească o declarație. Salariatul beneficiază de un Cont personal de Prevenire în baza căruia poate acumula un punctaj. Acesta îi permite:

  • Formare profesională pentru a avea acces la posturi mai puțin expuse factorilor de risc vizați
  • Timp de lucru redus, fără a-i fi afectat câștigul salarial
  • Pensionare anticipată

Detalii despre Contul Profesional de Prevenire:  Compte Professionnel de Prévention

Detalii despre siguranța folosirii uneltelor Leborgne

Zones à risques de TMS dans le BTP