fr / en / es / ro
>
Mențiuni legale

Mențiuni legale

Site-urile www.leborgne.fr și www.leborgne.com sunt proprietatea societății LEBORGNE SAS cu sediul social în:

LEBORGNE SAS
PAE du Héron
183 impasses des peupliers
73110 Valgelon-La Rochette, France

Email : leborgne@leborgne.fr

S.A.S are un capital de 4 000 000 € - siret 847 964 517 00019 – 847 964 517 RCS Chambéry - N° TVA FR 81847964517 

Director de publicare: Florence Hocq, Director General

Hébergeur : OVH
2 rue Kellermann - 59100 Roubaix - France.

Site-ul www.leborgne.ro este proprietatea NOVALIA SA, cu următoarele date de contact:

NOVALIA S.A.
România
Str. Narciselor Nr.50
500251 - Brașov - Jud. Brașov

Tel: 0268 333 429
Email: comercial@novalia.pro
 

1. Responsabilul administrării datelor cu caracter personal:

Leborgne SAS
Departament Marketing
PAE du Héron, 183 impasse des peupliers, 73110 La Rochette, France.
Tel: +33 4 79 25 51 22

Pentru România:

NOVALIA S.A.
România
Str. Narciselor Nr.50
500251 - Brașov - Jud. Brașov

Tel: 0268 333 429
Email: marketing@novalia.pro
 

2. Responsabilul cu prelucrarea datelor cu caracter personal:

Leborgne SAS
Departament Marketing
PAE du Héron, 183 impasse des peupliers, 73110 La Rochette, France.
Tel: +33 4 79 25 51 22

Pentru România:

NOVALIA S.A.
România
Str. Narciselor Nr.50
500251 - Brașov - Jud. Brașov

Tel: 0268 333 429
Email: marketing@novalia.pro
 

3. Fișierul de date cu caracter personal:

Fișa de client. Un document care conține informațiile primite de la clienții noștri și ceilalți parteneri comenrciali ai grupului, ca urmare a relațiilor comerciale derulate. 

4. Utilizarea datelor cu caracter personal:

Datele cu caracter personal sunt analizate în scopul gestionării clienților și a prospecților, al administrării, al marketingului și al vânzărilor la distanță, precum și al planificării și dezvoltării activităților comerciale ale Leborgne.

Datele colectate sunt utilizate în scopuri comerciale, pentru dezvoltarea activității comerciale a Leborgne. Datele cu caracter personal pot fi înregistrate în timpul unei achiziții directe sau la distanță. Astfel, clienții pot beneficia de ofertele noastre promoționale și pot primi oferte de la partenerii noștri comerciali în legătură cu informațiile personale introduse în baza noastră de date. Aceste date sunt analizate și comparate cu alte fișiere pentru a stabili profiluri și grupuri care pot fi utilizate în campaniile noastre de marketing și comunicare.

Datele pot fi extrase și din alte fișiere ale clienților Leborgne. 
Leborgne poate subcontracta prelucrarea datelor către alți furnizori de servicii.

5. Conținutul datelor cu caracter personal:

Informațiile privind următoarele categorii și modificarea datelor pot fi gestionate în fișa de date cu caracter personal:

Informații personale, cum ar fi: 
Numele, data nașterii, sexul, limba, adresa de e-mail, numărul de telefon, adresele, ocupația, numele companiei și persoana de contact, starea civilă, mărimea gospodăriei, numele de utilizator...

Informații despre produsul achiziționat, cum ar fi: 
Datele de identificare legate de utilizarea serviciilor Leborgne, cum ar fi diferitele programe de fidelizare a clienților, numărul de client, numele de utilizator și parola; informații legate de vânzări; plasarea produselor în linie; data creării contului de client; facturile, creanțele și garanțiile clienților; interesele clienților, înregistrările apelurilor la serviciul clienți, permisiunea sau interzicerea marketingului direct, dar și activitățile persoanelor vizate pe pagina web Leborgne și pe serviciile mobile, cum ar fi cookie-urile trimise de browser și informațiile primite (de exemplu, adresa IP) și datele legate de activitatea Leborgne pe rețelele sociale.

Date privind ofertele, vânzările și anumite campanii de comunicare

Serviciile, beneficiile și campaniile furnizate și oferite clienților, retururile și cererile, evaluările legate de clienți sau de companiile noastre partenere; achizițiile efectuate în punctele de vânzare și în magazinele online; data achiziției; produsele achiziționate (referința produsului, prețul și valoarea achizițiilor).

6. Sursa datelor cu caracter personal:

Informațiile sunt colectate în timpul activităților desfășurate de clienții noștri și de companiile partenere pe site-ul nostru. Informațiile pot fi colectate prin intermediul cookie-urilor și al altor echivalente tehnice atunci când persoanele vizate utilizează serviciile online ale Leborgne prin intermediul terminalelor de date. În plus, datele cu caracter personal pot fi colectate de către o terță parte în măsura în care acest lucru este permis de lege. Informațiile pot fi colectate din alte baze de date Leborgne. Datele cu caracter personal actualizate sunt obținute de la organismele de reglementare și de la societățile care mențin baze de date publice.

7. SEE extragerea și transmiterea datelor cu caracter personal în afara UE:

Leborgne poate dezvălui informații în limitele legii aplicabile. Datele pot fi divulgate în scopuri comerciale de către societățile partenere, cu excepția cazului în care persoanele vizate se opun. Nici administratorul legal al informațiilor nu poate divulga informațiile.

8. Protecția datelor cu caracter personal:

Numai angajații Leborgne desemnați în acest scop au acces la această bază de date prin intermediul dreptului de utilizator individual conferit de autoritatea de reglementare. Au fost create conturi de utilizator la diferite niveluri, în funcție de nevoile fiecărui angajat, în scopul îndeplinirii funcției sale. Sistemul este securizat de un software antivirus care protejează datele personale de orice contact în afara Leborgne.

Documentele care conțin informații procesate manual, datele clienților și datele referitoare la companiile partenere sunt stocate și protejate de un software antivirus după procesare. Numai angajații Leborgne desemnați în acest scop pot avea acces la aceste date manuale.

Tot personalul Leborgne care acționează în numele Leborgne trebuie să respecte confidențialitatea datelor cu caracter personal colectate.

9. Drepturile persoanelor vizate privind datele cu caracter personal:

Persoanele vizate își pot exercita dreptul de acces la informațiile care le privesc. 
O astfel de cerere trebuie să fie făcută în scris și trimisă persoanei responsabile de colectarea datelor și adresată biroului operatorului de date la următoarea adresă Leborgne, PAE du Héron, 183 impasse des peupliers, 73110 La Rochette, Franța.
Persoanele vizate au, de asemenea, dreptul de a se opune prelucrării și extragerii informațiilor lor personale în scopuri comerciale prin depunerea unei cereri la operatorul de date. În cele din urmă, persoanele vizate au dreptul de a rectifica și de a șterge informațiile care le privesc.